Bouwmanagement

Bouwmanagement en directievoering. Niet om de aannemer dwars te zitten maar om voor de opdrachtgever te zorgen dat het proces conform de in de aannemingsovereenkomst vastgelegde doelstellingen wordt uitgevoerd. Hiermee worden de risico’s voor de opdrachtgever verkleind en blijft het meerwerk onder controle.

Door een zorgvuldige budgetbewaking en de juiste formele procedures zijn op ieder moment van het bouwproces de stand van zaken voor wat betreft de (verwachte) uitgaven beschikbaar.