Klantgericht

Het oude projectontwikkelen. De projectontwikkelaar bedenkt een plan en de toekomstige bewoner ‘mag’ inschrijven, wordt met veel geluk ingeloot en moet accepteren wat door de ontwikkelaar is bedacht. Liever geen meerwerk of individuele aanpassingen, veel teveel gedoe.

Gelukkig is dat verleden tijd. De toekomstige bewoners staan weer op de eerste plaats en worden vroeg betrokken bij de planontwikkeling. Dit geldt zowel voor huurders als voor kopers. Nieuwe bouwconcepten bieden veel flexibiliteit zodat bewoners tot vlak voor de oplevering (en soms tot jaren daarna) de mogelijkheid hebben om hun woning aan eigen wensen aan te passen. Het betrekken van toekomstige bewoners bij de planontwikkeling kan op verschillende manieren.

Collectief opdrachtgeverschap:

Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) gaat het verst. Een groep particulieren zoekt met elkaar een locatie en ontwikkelt daarop zelf de gewenste woningen. Soms worden CPO’s geïnitieerd vanuit de overheid (gemeente) en geldt een aangepaste grondprijs. De toekomstige bewoners hebben het heft volledig in eigen hand maar moeten een lange adem hebben. De kans dat een CPO project de eindstreep niet haalt is groot doordat tijdens de rit potentiële kopers afvallen.

Co-creatie:

Bij co-creatie zoekt een groep particulieren een projectontwikkelaar of een projectontwikkelaar zoekt rondom een locatie een groep geïnteresseerden. Gezamenlijk wordt een plan ontwikkeld en gerealiseerd dat 100% voldoet aan de uitgangspunten van de groep. De projectontwikkelaar moet worden betaald uit de koopprijs van de woningen. Daar tegenover staat dat de projectontwikkelaar de groep veel werk uit handen neemt en in staat is om efficiënter te ontwikkelen. Bovendien neemt de projectontwikkelaar de risico’s over van de toekomstige bewoners en zorgt voor vers bloed indien potentiële bewoners afvallen.

Flexibel bouwen:

Sommige kopers/huurders vinden een vorm van particulier opdrachtgeverschap veel teveel gedoe. Men wil niet te lang wachten, heeft niet veel tijd beschikbaar en vindt het eigenlijk wel prima wat de ontwikkelaar bedacht heeft. Maar de toekomstige bewoners willen wel graag meedenken over de indeling van de individuele woningen en soms over de inrichting van de openbare ruimte. De ontwikkelaar zal op basis van een zorgvuldig marktonderzoek een plan ontwikkelen. Individuele kopers/huurders krijgen inspraak over de indeling en de afwerking van de woning maar soms ook over de gevelindeling en het uiterlijk van het plan. Met sommige bouwsystemen is het zelfs mogelijk om woninggroottes aan te passen aan de individuele wensen van de toekomstige bewoners.