Samenwerking

Samen met Hans de Visser heeft Bob Stolker in 2015 Corporatiekracht opgericht. Corporatiekracht is bedoeld voor ondersteuning van woningcorporaties bij alle vastgoedvraagstukken die denkbaar zijn. Zo zijn verschillende corporaties ondersteund bij de waardering van het vastgoed volgens de nieuwe regels uit de Woningwet 2015.

Maar corporatie staat ook voor samenwerking, het delen van dezelfde belangen. En dat doet Corporatiekracht niet alleen met woningcorporaties maar ook met andere opdrachtgevers.

Zo heeft Corporatiekracht voor de voormalige eigenaar van de zuivelfabriek in Limmen 22 nul-op-de-meter koopwoningen gerealiseerd. Het bijzondere van dit project was niet alleen de duurzaamheid maar ook de doelgoep. Alle woningen zijn verkocht aan mensen met een binding aan Limmen en maar liefst 14 woningen zijn verkocht aan starters op de koopmarkt.

Daarnaast ontwikkelt Corporatiekracht nu voor een grondeigenaar een logiesgebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar ook een zorgvoorziening in Andijk voor woningcorporatie Het Grootslag in Wervershoof.

Meet over Corporatiekracht op www.corporatiekracht.nl.