Maatschappelijk betrokken

Projectontwikkeling is waarde toevoegen aan een locatie door het ontwikkelen van een bouwplan. De waardeontwikkeling is in geld uit te drukken maar vaak is dit niet genoeg.

Sommige locatie-eigenaren willen ook een maatschappelijke waardetoename. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een duurzaam plan of een ontwikkeling met meerwaarde voor de omgeving. Soms kost dit geld.

Ik begrijp dat niet alleen geld zaligmakend is. Natuurlijk is een optimaal projectrendement belangrijk maar andere aspecten zijn ook belangrijk. Door vooraf de doelstellingen van de eigenaar duidelijk in beeld te brengen en hier in de projectfases iedere keer weer naar terug te koppelen kan worden bewaakt of die doelstelling ook bereikt worden.